Συμμετέχοντα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης για την πρόσκληση
ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ - ΝΕΑΡΧΟΣ

Επιλέξτε την ομάδα ωφελούμενων για την οποία θέλετε να δείτε τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Απόφοιτοι ΑΕΝ/Αξιωματικοί Απόφοιτοι ΑΕΝ/Αξιωματικοί

Λοιπές Ειδικότητες Λοιπές Ειδικότητες

 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING