Ομάδες ωφελουμένων για την πρόσκληση
ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ - ΝΕΑΡΧΟΣ

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ομάδες ωφελουμένων, για να δείτε τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της ομάδας.

Απόφοιτοι ΑΕΝ/Αξιωματικοί Απόφοιτοι ΑΕΝ/Αξιωματικοί

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 15/05/2013 11:59 μ.μ.

Λοιπές Ειδικότητες Λοιπές Ειδικότητες

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 15/05/2013 11:59 μ.μ.
 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING