Συμμετέχοντα Κέντρα Επαγγελματικής Kατάρτισης (ΚΕΚ) για την πρόσκληση
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ “Aldi ΕΛΛΑΣ” ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ»

Επιλέξτε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το οποίο θέλετε να δείτε τα συμμετέχοντα Κέντρα Επαγγελματικής Kατάρτισης (ΚΕΚ).

Βασικές αρχές logistics (οργάνωση αποθήκης & διαχείριση αποθεμάτων) - ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Βασικές αρχές logistics (οργάνωση αποθήκης & διαχείριση αποθεμάτων) - ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Βασικές αρχές του σύγχρονου Marketing και των Πωλήσεων - ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Βασικές αρχές του σύγχρονου Marketing και των Πωλήσεων - ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Εκμάθηση βασικών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων Η/Υ - ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Εκμάθηση βασικών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων Η/Υ - ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Πρόγραμμα εκμάθησης Ελληνικών σε μετανάστες & παλιννοστούντες (επιπέδου Β1) - ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Πρόγραμμα εκμάθησης Ελληνικών σε μετανάστες & παλιννοστούντες (επιπέδου Β1) - ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING