Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την ομάδα ωφελούμενων "Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών" για την πρόσκληση
ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ
Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΜΙΓΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ.

ΑΓΡΟΤΙΚΑ (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών) ΑΓΡΟΤΙΚΑ (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών)

Η διαδικασία υποβολής αίτησεων ωφελουμένων δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών) ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών)

Η διαδικασία υποβολής αίτησεων ωφελουμένων δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών)

Η διαδικασία υποβολής αίτησεων ωφελουμένων δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών)

Η διαδικασία υποβολής αίτησεων ωφελουμένων δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών)

Η διαδικασία υποβολής αίτησεων ωφελουμένων δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών)

Η διαδικασία υποβολής αίτησεων ωφελουμένων δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών)

Η διαδικασία υποβολής αίτησεων ωφελουμένων δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών) ΤΕΧΝΙΚΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών)

Η διαδικασία υποβολής αίτησεων ωφελουμένων δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών) ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών)

Η διαδικασία υποβολής αίτησεων ωφελουμένων δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING