ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΠΕ

Η χορήγηση των επιταγών κατάρτισης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 04/02/2013 και θα λήξει την Τρίτη 05/03/2013.
Δείτε εδώ τα αποτελέσματα online, ή αναζητήστε το αποτέλεσμα με βάση τον ΚΑΥΑΣ ή τον Αριθμό Κάρτας Ανεργίας.
  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Περιφερειακή Ενότητα» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης εντός της Περιφερειακής Ενότητας.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων

 |   | 
Περιφερ. ενότητα Αρ. Δελτίου Ανεργίας ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια ηλικίας Μόρια ανεργίας Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012009908081 608201/01/2012/22673 23/05/2012 12:05:32 656771546 80 20 60 Επιλεχθείς 91
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6012012009908561 601201/01/2012/47241 23/05/2012 12:18:37 656774918 80 20 60 Επιλεχθείς 92
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1012282009908328 101228/01/2012/38583 23/05/2012 18:06:51 656798146 80 20 60 Επιλεχθείς 93
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082022009902719 608202/01/2012/7496 23/05/2012 22:28:58 656799381 80 20 60 Επιλεχθείς 94
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012010903338 608201/01/2012/22947 24/05/2012 09:57:43 656821012 80 20 60 Επιλεχθείς 95
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60820120076504 608201/01/2012/23224 24/05/2012 13:18:01 656870029 80 20 60 Επιλεχθείς 96
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012011906615 608201/01/2012/23280 24/05/2012 18:54:08 656881598 80 20 60 Επιλεχθείς 97
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012009900291 608201/01/2012/23289 24/05/2012 20:50:39 656882332 80 20 60 Επιλεχθείς 98
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012009908898 608201/01/2012/23311 25/05/2012 00:07:18 656883310 80 20 60 Επιλεχθείς 99
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012009907259 608201/01/2012/23447 25/05/2012 10:34:01 656955395 80 20 60 Επιλεχθείς 100
Σύνολο αποτελεσμάτων: 54515
 
ΟΑΕΔΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING