ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΠΕ

Η χορήγηση των επιταγών κατάρτισης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 04/02/2013 και θα λήξει την Τρίτη 05/03/2013.
Δείτε εδώ τα αποτελέσματα online, ή αναζητήστε το αποτέλεσμα με βάση τον ΚΑΥΑΣ ή τον Αριθμό Κάρτας Ανεργίας.
  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Περιφερειακή Ενότητα» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης εντός της Περιφερειακής Ενότητας.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων

 |   | 
Περιφερ. ενότητα Αρ. Δελτίου Ανεργίας ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια ηλικίας Μόρια ανεργίας Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6012012009924764 601201/01/2012/48531 25/05/2012 10:51:09 656959534 80 20 60 Επιλεχθείς 101
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012009905890 608201/01/2012/23503 25/05/2012 11:08:12 656963551 80 20 60 Επιλεχθείς 102
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082022010900917 608202/01/2012/5759 20/04/2012 10:29:05 654616849 77 20 57 Επιλεχθείς 103
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082022010900923 608202/01/2012/5851 24/04/2012 10:47:00 654758876 77 20 57 Επιλεχθείς 104
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 5062012010900744 506201/01/2012/4510 24/04/2012 13:31:51 654792754 77 20 57 Επιλεχθείς 105
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082022010900886 608202/01/2012/6314 04/05/2012 12:33:35 655418090 77 20 57 Επιλεχθείς 106
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012010902876 608201/01/2012/19456 09/05/2012 18:59:19 655681527 77 20 57 Επιλεχθείς 107
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012010902981 608201/01/2012/20706 15/05/2012 20:09:14 656199303 77 20 57 Επιλεχθείς 108
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60820120086674 608201/01/2012/15856 12/04/2012 09:43:34 654216893 75 15 60 Επιλεχθείς 109
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012009909475 608201/01/2012/16164 17/04/2012 18:48:41 654425822 75 15 60 Επιλεχθείς 110
Σύνολο αποτελεσμάτων: 54515
 
ΟΑΕΔΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING