ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΠΕ

Η χορήγηση των επιταγών κατάρτισης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 04/02/2013 και θα λήξει την Τρίτη 05/03/2013.
Δείτε εδώ τα αποτελέσματα online, ή αναζητήστε το αποτέλεσμα με βάση τον ΚΑΥΑΣ ή τον Αριθμό Κάρτας Ανεργίας.
  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Περιφερειακή Ενότητα» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης εντός της Περιφερειακής Ενότητας.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων

 |   | 
Περιφερ. ενότητα Αρ. Δελτίου Ανεργίας ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια ηλικίας Μόρια ανεργίας Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012009903237 608201/01/2012/17287 24/04/2012 17:28:03 654799687 75 15 60 Επιλεχθείς 111
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082032010900024 608203/01/2012/5144 25/04/2012 00:25:51 654801101 75 15 60 Επιλεχθείς 112
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60820120085082 608201/01/2012/17378 25/04/2012 10:28:09 654827016 75 15 60 Επιλεχθείς 113
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60820120083921 608201/01/2012/17529 25/04/2012 16:05:49 654870860 75 15 60 Επιλεχθείς 114
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082032009902196 608203/01/2012/5355 25/04/2012 20:03:15 654871988 75 15 60 Επιλεχθείς 115
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012009909431 608201/01/2012/17905 27/04/2012 12:34:32 655023435 75 15 60 Επιλεχθείς 116
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1012052010903384 101205/01/2012/37828 03/05/2012 12:14:41 655289494 75 15 60 Επιλεχθείς 117
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60820120039009 608201/01/2012/18914 04/05/2012 20:02:01 655432880 75 15 60 Επιλεχθείς 118
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012009906726 608201/01/2012/20811 16/05/2012 10:07:36 656235133 75 15 60 Επιλεχθείς 119
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60820120083118 608201/01/2012/21008 16/05/2012 14:18:13 656285641 75 15 60 Επιλεχθείς 120
Σύνολο αποτελεσμάτων: 54515
 
ΟΑΕΔΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING