ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΠΕ

Η χορήγηση των επιταγών κατάρτισης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 04/02/2013 και θα λήξει την Τρίτη 05/03/2013.
Δείτε εδώ τα αποτελέσματα online, ή αναζητήστε το αποτέλεσμα με βάση τον ΚΑΥΑΣ ή τον Αριθμό Κάρτας Ανεργίας.
  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Περιφερειακή Ενότητα» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης εντός της Περιφερειακής Ενότητας.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων

 |   | 
Περιφερ. ενότητα Αρ. Δελτίου Ανεργίας ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια ηλικίας Μόρια ανεργίας Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012009906995 608201/01/2012/21316 17/05/2012 13:46:15 656357560 75 15 60 Επιλεχθείς 121
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60820120053879 608201/01/2012/21322 17/05/2012 15:01:02 656360755 75 15 60 Επιλεχθείς 122
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60820120007761 608201/01/2012/21325 17/05/2012 15:16:14 656360868 75 15 60 Επιλεχθείς 123
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60820120083376 608201/01/2012/22252 22/05/2012 11:58:48 656685969 75 15 60 Επιλεχθείς 124
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012010901532 608201/01/2012/22418 22/05/2012 22:11:16 656714849 75 15 60 Επιλεχθείς 125
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60820120083535 608201/01/2012/22604 23/05/2012 11:12:25 656757559 75 15 60 Επιλεχθείς 126
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6081022008680 608102/01/2012/69 24/05/2012 10:22:39 656826747 75 15 60 Επιλεχθείς 127
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60820120084578 608201/01/2012/23432 25/05/2012 10:15:43 656951030 75 15 60 Επιλεχθείς 128
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012010903366 608201/01/2012/17545 25/04/2012 19:57:26 654871972 74 20 54 Επιλεχθείς 129
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012010903865 608201/01/2012/18871 04/05/2012 13:45:29 655429109 74 20 54 Επιλεχθείς 130
Σύνολο αποτελεσμάτων: 54515
 
ΟΑΕΔΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING