ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΠΕ

Η χορήγηση των επιταγών κατάρτισης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 04/02/2013 και θα λήξει την Τρίτη 05/03/2013.
Δείτε εδώ τα αποτελέσματα online, ή αναζητήστε το αποτέλεσμα με βάση τον ΚΑΥΑΣ ή τον Αριθμό Κάρτας Ανεργίας.
  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Περιφερειακή Ενότητα» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης εντός της Περιφερειακής Ενότητας.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων

 |   | 
Περιφερ. ενότητα Αρ. Δελτίου Ανεργίας ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια ηλικίας Μόρια ανεργίας Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012010903918 608201/01/2012/20019 13/05/2012 20:00:06 656037744 74 20 54 Επιλεχθείς 131
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012010903660 608201/01/2012/21930 21/05/2012 11:35:02 656596554 74 20 54 Επιλεχθείς 132
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082022010901196 608202/01/2012/7603 24/05/2012 13:34:51 656873080 74 20 54 Επιλεχθείς 133
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082022010900841 608202/01/2012/5919 25/04/2012 10:34:25 654828379 72 15 57 Επιλεχθείς 134
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012010904469 608201/01/2012/15958 13/04/2012 11:08:26 654254142 71 20 51 Επιλεχθείς 135
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012011900531 608201/01/2012/16801 20/04/2012 13:25:58 654647149 71 20 51 Επιλεχθείς 136
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012010904133 608201/01/2012/17098 23/04/2012 21:14:37 654729052 71 20 51 Επιλεχθείς 137
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082022010901374 608202/01/2012/5996 26/04/2012 10:50:23 654900104 71 20 51 Επιλεχθείς 138
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012010904559 608201/01/2012/17918 27/04/2012 12:50:38 655025992 71 20 51 Επιλεχθείς 139
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082032010900983 608203/01/2012/5511 30/04/2012 10:43:59 655067763 71 20 51 Επιλεχθείς 140
Σύνολο αποτελεσμάτων: 54515
 
ΟΑΕΔΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING