ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΠΕ

Η χορήγηση των επιταγών κατάρτισης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 04/02/2013 και θα λήξει την Τρίτη 05/03/2013.
Δείτε εδώ τα αποτελέσματα online, ή αναζητήστε το αποτέλεσμα με βάση τον ΚΑΥΑΣ ή τον Αριθμό Κάρτας Ανεργίας.
  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Περιφερειακή Ενότητα» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης εντός της Περιφερειακής Ενότητας.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων

 |   | 
Περιφερ. ενότητα Αρ. Δελτίου Ανεργίας ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια ηλικίας Μόρια ανεργίας Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012010900468 608201/01/2012/16650 19/04/2012 22:30:38 654597311 80 20 60 Επιλεχθείς 11
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012009900742 608201/01/2012/16762 20/04/2012 12:07:54 654634331 80 20 60 Επιλεχθείς 12
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082022009902673 608202/01/2012/5794 21/04/2012 18:18:15 654655520 80 20 60 Επιλεχθείς 13
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1012012010902378 101201/01/2012/20243 22/04/2012 22:36:26 654656948 80 20 60 Επιλεχθείς 14
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012009909327 608201/01/2012/16999 23/04/2012 11:32:33 654696063 80 20 60 Επιλεχθείς 15
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012010905181 608201/01/2012/17001 23/04/2012 11:37:18 654697085 80 20 60 Επιλεχθείς 16
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012009905969 608201/01/2012/17062 23/04/2012 14:11:49 654725552 80 20 60 Επιλεχθείς 17
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082032009901432 608203/01/2012/5032 23/04/2012 19:32:34 654728671 80 20 60 Επιλεχθείς 18
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6081022008271 608102/01/2012/35 23/04/2012 19:36:18 654728695 80 20 60 Επιλεχθείς 19
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082022010900390 608202/01/2012/5849 24/04/2012 10:38:30 654757067 80 20 60 Επιλεχθείς 20
Σύνολο αποτελεσμάτων: 54515
 
ΟΑΕΔΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING