ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΠΕ

Η χορήγηση των επιταγών κατάρτισης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 04/02/2013 και θα λήξει την Τρίτη 05/03/2013.
Δείτε εδώ τα αποτελέσματα online, ή αναζητήστε το αποτέλεσμα με βάση τον ΚΑΥΑΣ ή τον Αριθμό Κάρτας Ανεργίας.
  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Περιφερειακή Ενότητα» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης εντός της Περιφερειακής Ενότητας.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων

 |   | 
Περιφερ. ενότητα Αρ. Δελτίου Ανεργίας ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια ηλικίας Μόρια ανεργίας Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082022010900717 608202/01/2012/5858 24/04/2012 11:05:13 654763007 80 20 60 Επιλεχθείς 21
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082032009901992 608203/01/2012/5100 24/04/2012 11:38:52 654770505 80 20 60 Επιλεχθείς 22
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60820120082467 608201/01/2012/17266 24/04/2012 13:51:13 654794998 80 20 60 Επιλεχθείς 23
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012010904432 608201/01/2012/17303 24/04/2012 20:14:25 654800408 80 20 60 Επιλεχθείς 24
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60820120084636 608201/01/2012/17311 24/04/2012 22:03:36 654800772 80 20 60 Επιλεχθείς 25
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082032009901387 608203/01/2012/5142 24/04/2012 22:58:54 654800940 80 20 60 Επιλεχθείς 26
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012010901611 608201/01/2012/17408 25/04/2012 10:58:24 654833566 80 20 60 Επιλεχθείς 27
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60820120084864 608201/01/2012/17486 25/04/2012 13:02:08 654859664 80 20 60 Επιλεχθείς 28
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60820120083439 608201/01/2012/17525 25/04/2012 15:46:28 654870682 80 20 60 Επιλεχθείς 29
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012010904148 608201/01/2012/17526 25/04/2012 15:46:39 654870686 80 20 60 Επιλεχθείς 30
Σύνολο αποτελεσμάτων: 54515
 
ΟΑΕΔΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING