ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΠΕ

Η χορήγηση των επιταγών κατάρτισης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 04/02/2013 και θα λήξει την Τρίτη 05/03/2013.
Δείτε εδώ τα αποτελέσματα online, ή αναζητήστε το αποτέλεσμα με βάση τον ΚΑΥΑΣ ή τον Αριθμό Κάρτας Ανεργίας.
  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Περιφερειακή Ενότητα» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης εντός της Περιφερειακής Ενότητας.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων

 |   | 
Περιφερ. ενότητα Αρ. Δελτίου Ανεργίας ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια ηλικίας Μόρια ανεργίας Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082022009901543 608202/01/2012/5961 25/04/2012 16:57:43 654871213 80 20 60 Επιλεχθείς 31
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6080012008530 608001/01/2012/58 26/04/2012 09:43:16 654887777 80 20 60 Επιλεχθείς 32
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60820120083383 608201/01/2012/17622 26/04/2012 10:10:29 654892774 80 20 60 Επιλεχθείς 33
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60820120084475 608201/01/2012/17647 26/04/2012 11:11:43 654904338 80 20 60 Επιλεχθείς 34
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012009901702 608201/01/2012/17722 26/04/2012 13:40:54 654932059 80 20 60 Επιλεχθείς 35
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082022009903059 608202/01/2012/6075 27/04/2012 10:51:16 655003975 80 20 60 Επιλεχθείς 36
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60820120086824 608201/01/2012/18006 29/04/2012 14:30:10 655037536 80 20 60 Επιλεχθείς 37
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082032009901883 608203/01/2012/5480 29/04/2012 23:04:15 655037932 80 20 60 Επιλεχθείς 38
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 5062012009900515 506201/01/2012/4781 30/04/2012 16:36:48 655106399 80 20 60 Επιλεχθείς 39
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082022010900364 608202/01/2012/6173 30/04/2012 17:22:09 655106594 80 20 60 Επιλεχθείς 40
Σύνολο αποτελεσμάτων: 54515
 
ΟΑΕΔΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING