ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΠΕ

Η χορήγηση των επιταγών κατάρτισης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 04/02/2013 και θα λήξει την Τρίτη 05/03/2013.
Δείτε εδώ τα αποτελέσματα online, ή αναζητήστε το αποτέλεσμα με βάση τον ΚΑΥΑΣ ή τον Αριθμό Κάρτας Ανεργίας.
  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Περιφερειακή Ενότητα» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης εντός της Περιφερειακής Ενότητας.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων

 |   | 
Περιφερ. ενότητα Αρ. Δελτίου Ανεργίας ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια ηλικίας Μόρια ανεργίας Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 5062012010900077 506201/01/2012/4784 30/04/2012 19:27:08 655106867 80 20 60 Επιλεχθείς 41
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082022009901537 608202/01/2012/6179 01/05/2012 13:02:41 655107407 80 20 60 Επιλεχθείς 42
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012010900465 608201/01/2012/18537 02/05/2012 16:32:51 655229892 80 20 60 Επιλεχθείς 43
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60820120066204 608201/01/2012/18542 02/05/2012 17:10:43 655230081 80 20 60 Επιλεχθείς 44
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012010901986 608201/01/2012/18544 02/05/2012 17:17:22 655230114 80 20 60 Επιλεχθείς 45
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012010902176 608201/01/2012/18764 03/05/2012 18:23:48 655312500 80 20 60 Επιλεχθείς 46
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082032009901931 608203/01/2012/5784 07/05/2012 14:31:15 655518534 80 20 60 Επιλεχθείς 47
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082032009901784 608203/01/2012/5787 07/05/2012 20:39:08 655520434 80 20 60 Επιλεχθείς 48
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012010905010 608201/01/2012/19166 07/05/2012 21:20:19 655520529 80 20 60 Επιλεχθείς 49
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012009908633 608201/01/2012/19169 07/05/2012 21:47:03 655520573 80 20 60 Επιλεχθείς 50
Σύνολο αποτελεσμάτων: 54515
 
ΟΑΕΔΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING