ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΠΕ

Η χορήγηση των επιταγών κατάρτισης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 04/02/2013 και θα λήξει την Τρίτη 05/03/2013.
Δείτε εδώ τα αποτελέσματα online, ή αναζητήστε το αποτέλεσμα με βάση τον ΚΑΥΑΣ ή τον Αριθμό Κάρτας Ανεργίας.
  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Περιφερειακή Ενότητα» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης εντός της Περιφερειακής Ενότητας.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων

 |   | 
Περιφερ. ενότητα Αρ. Δελτίου Ανεργίας ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια ηλικίας Μόρια ανεργίας Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
ΧΑΝΙΩΝ 7032012012903918 703201/01/2012/35121 21/05/2012 11:27:43 656594475 10 10 0 Επιλαχών 800
ΧΑΝΙΩΝ 7032012012904045 703201/01/2012/35264 21/05/2012 12:57:54 656617299 10 10 0 Επιλαχών 801
ΧΑΝΙΩΝ 7032012012903405 703201/01/2012/35331 21/05/2012 15:20:52 656629752 10 10 0 Επιλαχών 802
ΧΑΝΙΩΝ 7032012012903964 703201/01/2012/35335 21/05/2012 18:19:40 656630588 10 10 0 Επιλαχών 803
ΧΑΝΙΩΝ 7032012012904058 703201/01/2012/35761 22/05/2012 12:26:16 656693065 10 10 0 Επιλαχών 804
ΧΑΝΙΩΝ 7032012012904119 703201/01/2012/35809 22/05/2012 13:02:26 656701358 10 10 0 Επιλαχών 805
ΧΑΝΙΩΝ 7032012012904051 703201/01/2012/35843 22/05/2012 13:21:40 656705254 10 10 0 Επιλαχών 806
ΧΑΝΙΩΝ 7032012012904096 703201/01/2012/35879 22/05/2012 14:05:38 656710882 10 10 0 Επιλαχών 807
ΧΑΝΙΩΝ 7032012012904029 703201/01/2012/35908 22/05/2012 17:54:20 656713909 10 10 0 Επιλαχών 808
ΧΑΝΙΩΝ 7032012012904032 703201/01/2012/35909 22/05/2012 17:58:54 656713924 10 10 0 Επιλαχών 809
Σύνολο αποτελεσμάτων: 54515
 
ΟΑΕΔΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING