ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΠΕ

Η χορήγηση των επιταγών κατάρτισης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 04/02/2013 και θα λήξει την Τρίτη 05/03/2013.
Δείτε εδώ τα αποτελέσματα online, ή αναζητήστε το αποτέλεσμα με βάση τον ΚΑΥΑΣ ή τον Αριθμό Κάρτας Ανεργίας.
  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Περιφερειακή Ενότητα» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης εντός της Περιφερειακής Ενότητας.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων

 |   | 
Περιφερ. ενότητα Αρ. Δελτίου Ανεργίας ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια ηλικίας Μόρια ανεργίας Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
ΧΑΝΙΩΝ 7032012012903549 703201/01/2012/36554 24/05/2012 09:36:01 656816198 10 10 0 Επιλαχών 810
ΧΑΝΙΩΝ 7032012012904102 703201/01/2012/36633 24/05/2012 10:47:12 656832622 10 10 0 Επιλαχών 811
ΧΑΝΙΩΝ 7032012012904191 703201/01/2012/36785 24/05/2012 12:24:21 656857872 10 10 0 Επιλαχών 812
ΧΑΝΙΩΝ 7032012012903800 703201/01/2012/36913 24/05/2012 16:26:15 656880592 10 10 0 Επιλαχών 813
ΧΑΝΙΩΝ 7032012012903644 703201/01/2012/36937 24/05/2012 21:59:19 656882725 10 10 0 Επιλαχών 814
ΧΑΝΙΩΝ 7032012012903819 703201/01/2012/37265 25/05/2012 11:47:58 656973678 10 10 0 Επιλαχών 815
ΧΑΝΙΩΝ 7032012012904250 703201/01/2012/37379 25/05/2012 13:27:37 656995624 10 10 0 Επιλαχών 816
ΧΑΝΙΩΝ 7032012012904128 703201/01/2012/37397 25/05/2012 14:08:56 657000457 10 10 0 Επιλαχών 817
ΧΑΝΙΩΝ 7032012012904211 703201/01/2012/37403 25/05/2012 14:43:43 657001803 10 10 0 Επιλαχών 818
ΧΙΟΥ 1072012011902651 107201/01/2012/6016 11/05/2012 17:51:00 656036076 22 10 12 Επιλαχών 154
Σύνολο αποτελεσμάτων: 54515
 
ΟΑΕΔΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING