ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΠΕ

Η χορήγηση των επιταγών κατάρτισης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 04/02/2013 και θα λήξει την Τρίτη 05/03/2013.
Δείτε εδώ τα αποτελέσματα online, ή αναζητήστε το αποτέλεσμα με βάση τον ΚΑΥΑΣ ή τον Αριθμό Κάρτας Ανεργίας.
  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Περιφερειακή Ενότητα» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης εντός της Περιφερειακής Ενότητας.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων

 |   | 
Περιφερ. ενότητα Αρ. Δελτίου Ανεργίας ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια ηλικίας Μόρια ανεργίας Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
ΧΙΟΥ 1072012012900175 107201/01/2012/5965 10/05/2012 10:25:04 655843365 18 10 8 Επιλαχών 175
ΧΙΟΥ 1072012012900209 107201/01/2012/6091 14/05/2012 14:43:22 656120499 18 10 8 Επιλαχών 176
ΧΙΟΥ 1072012012900159 107201/01/2012/6168 16/05/2012 10:30:36 656240488 18 10 8 Επιλαχών 177
ΧΙΟΥ 1072012012900118 107201/01/2012/6253 17/05/2012 11:41:39 656334137 18 10 8 Επιλαχών 178
ΧΙΟΥ 1072012012900263 107201/01/2012/6436 22/05/2012 09:06:52 656643381 18 10 8 Επιλαχών 179
ΧΙΟΥ 1072012011903036 107201/01/2012/6651 24/05/2012 10:57:23 656835276 18 10 8 Επιλαχών 180
ΧΙΟΥ 1072012012900243 107201/01/2012/6665 24/05/2012 11:42:36 656847188 18 10 8 Επιλαχών 181
ΧΙΟΥ 1072012012900183 107201/01/2012/6725 25/05/2012 07:13:01 656924598 18 10 8 Επιλαχών 182
ΧΙΟΥ 1072012011903041 107201/01/2012/6738 25/05/2012 11:23:33 656967247 18 10 8 Επιλαχών 183
ΧΙΟΥ 1072012011903039 107201/01/2012/6740 25/05/2012 11:32:16 656969544 18 10 8 Επιλαχών 184
Σύνολο αποτελεσμάτων: 54515
 
ΟΑΕΔΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING