ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΠΕ

Η χορήγηση των επιταγών κατάρτισης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 04/02/2013 και θα λήξει την Τρίτη 05/03/2013.
Δείτε εδώ τα αποτελέσματα online, ή αναζητήστε το αποτέλεσμα με βάση τον ΚΑΥΑΣ ή τον Αριθμό Κάρτας Ανεργίας.
  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Περιφερειακή Ενότητα» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης εντός της Περιφερειακής Ενότητας.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων

 |   | 
Περιφερ. ενότητα Αρ. Δελτίου Ανεργίας ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια ηλικίας Μόρια ανεργίας Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
ΧΙΟΥ 1072012012900393 107201/01/2012/6760 25/05/2012 15:01:26 657002125 16 10 6 Επιλαχών 205
ΧΙΟΥ 1072012012900808 107201/01/2012/5665 02/05/2012 21:26:03 655230782 14 10 4 Επιλαχών 206
ΧΙΟΥ 1072012012900755 107201/01/2012/5670 02/05/2012 22:25:39 655230907 14 10 4 Επιλαχών 207
ΧΙΟΥ 1072012012900636 107201/01/2012/5923 09/05/2012 10:59:25 655641927 14 10 4 Επιλαχών 208
ΧΙΟΥ 1072012012900802 107201/01/2012/5948 09/05/2012 22:59:04 655682216 14 10 4 Επιλαχών 209
ΧΙΟΥ 1072012012900718 107201/01/2012/6408 21/05/2012 13:32:26 656623995 14 10 4 Επιλαχών 210
ΧΙΟΥ 1072012012900965 107201/01/2012/5177 17/04/2012 13:39:53 654421278 12 10 2 Επιλαχών 211
ΧΙΟΥ 1072012012900980 107201/01/2012/5180 17/04/2012 19:16:36 654425935 12 10 2 Επιλαχών 212
ΧΙΟΥ 6012012012906796 601201/01/2012/33445 18/04/2012 18:28:40 654491851 12 10 2 Επιλαχών 213
ΧΙΟΥ 1072012012901093 107201/01/2012/5291 23/04/2012 10:18:37 654679364 12 10 2 Επιλαχών 214
Σύνολο αποτελεσμάτων: 54515
 
ΟΑΕΔΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING