ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΠΕ

Η χορήγηση των επιταγών κατάρτισης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 04/02/2013 και θα λήξει την Τρίτη 05/03/2013.
Δείτε εδώ τα αποτελέσματα online, ή αναζητήστε το αποτέλεσμα με βάση τον ΚΑΥΑΣ ή τον Αριθμό Κάρτας Ανεργίας.
  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Περιφερειακή Ενότητα» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης εντός της Περιφερειακής Ενότητας.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων

 |   | 
Περιφερ. ενότητα Αρ. Δελτίου Ανεργίας ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια ηλικίας Μόρια ανεργίας Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082022009902863 608202/01/2012/6475 08/05/2012 12:48:42 655588648 80 20 60 Επιλεχθείς 51
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60820120082275 608201/01/2012/19402 08/05/2012 16:18:44 655603991 80 20 60 Επιλεχθείς 52
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60820120057683 608201/01/2012/19404 08/05/2012 17:23:55 655604228 80 20 60 Επιλεχθείς 53
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082022010900282 608202/01/2012/6520 09/05/2012 11:23:58 655647817 80 20 60 Επιλεχθείς 54
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082022009900771 608202/01/2012/6544 09/05/2012 22:22:07 655682138 80 20 60 Επιλεχθείς 55
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012010900478 608201/01/2012/19589 10/05/2012 11:29:58 655858868 80 20 60 Επιλεχθείς 56
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012009909142 608201/01/2012/19708 10/05/2012 22:35:57 655889176 80 20 60 Επιλεχθείς 57
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012009903754 608201/01/2012/19846 11/05/2012 10:45:42 656000160 80 20 60 Επιλεχθείς 58
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6012012010900364 601201/01/2012/42794 12/05/2012 20:05:29 656037147 80 20 60 Επιλεχθείς 59
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60820120082160 608201/01/2012/20016 13/05/2012 09:57:39 656037359 80 20 60 Επιλεχθείς 60
Σύνολο αποτελεσμάτων: 54515
 
ΟΑΕΔΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING