ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΠΕ

Η χορήγηση των επιταγών κατάρτισης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 04/02/2013 και θα λήξει την Τρίτη 05/03/2013.
Δείτε εδώ τα αποτελέσματα online, ή αναζητήστε το αποτέλεσμα με βάση τον ΚΑΥΑΣ ή τον Αριθμό Κάρτας Ανεργίας.
  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Περιφερειακή Ενότητα» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης εντός της Περιφερειακής Ενότητας.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων

 |   | 
Περιφερ. ενότητα Αρ. Δελτίου Ανεργίας ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια ηλικίας Μόρια ανεργίας Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012009900943 608201/01/2012/20320 14/05/2012 13:18:22 656112308 80 20 60 Επιλεχθείς 61
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60820120082724 608201/01/2012/20360 14/05/2012 18:01:06 656121851 80 20 60 Επιλεχθείς 62
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012009907342 608201/01/2012/20373 14/05/2012 20:04:36 656122159 80 20 60 Επιλεχθείς 63
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012008900672 608201/01/2012/20379 14/05/2012 23:11:00 656122521 80 20 60 Επιλεχθείς 64
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012010901292 608201/01/2012/20428 15/05/2012 09:21:01 656136467 80 20 60 Επιλεχθείς 65
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60820120086441 608201/01/2012/20696 15/05/2012 15:02:35 656198033 80 20 60 Επιλεχθείς 66
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60820120081005 608201/01/2012/20799 16/05/2012 09:42:47 656229615 80 20 60 Επιλεχθείς 67
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012011906808 608201/01/2012/20839 16/05/2012 10:29:15 656240193 80 20 60 Επιλεχθείς 68
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012009905430 608201/01/2012/20923 16/05/2012 11:51:24 656259904 80 20 60 Επιλεχθείς 69
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082022010900286 608202/01/2012/6898 16/05/2012 12:00:25 656262020 80 20 60 Επιλεχθείς 70
Σύνολο αποτελεσμάτων: 54515
 
ΟΑΕΔΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING