ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΠΕ

Η χορήγηση των επιταγών κατάρτισης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 04/02/2013 και θα λήξει την Τρίτη 05/03/2013.
Δείτε εδώ τα αποτελέσματα online, ή αναζητήστε το αποτέλεσμα με βάση τον ΚΑΥΑΣ ή τον Αριθμό Κάρτας Ανεργίας.
  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Περιφερειακή Ενότητα» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης εντός της Περιφερειακής Ενότητας.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων

 |   | 
Περιφερ. ενότητα Αρ. Δελτίου Ανεργίας ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια ηλικίας Μόρια ανεργίας Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60820120076020 608201/01/2012/21018 16/05/2012 18:14:16 656287794 80 20 60 Επιλεχθείς 71
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60820120085634 608201/01/2012/21181 17/05/2012 11:15:02 656328085 80 20 60 Επιλεχθείς 72
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012009906148 608201/01/2012/21240 17/05/2012 12:07:57 656339949 80 20 60 Επιλεχθείς 73
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012009907142 608201/01/2012/21586 18/05/2012 12:01:13 656450296 80 20 60 Επιλεχθείς 74
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012008900135 608201/01/2012/21619 18/05/2012 12:44:51 656459519 80 20 60 Επιλεχθείς 75
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012010902401 608201/01/2012/21631 18/05/2012 13:00:25 656462310 80 20 60 Επιλεχθείς 76
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60820120075870 608201/01/2012/21645 18/05/2012 13:31:27 656467045 80 20 60 Επιλεχθείς 77
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012009908000 608201/01/2012/21655 18/05/2012 14:12:26 656470098 80 20 60 Επιλεχθείς 78
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012009905672 608201/01/2012/21661 18/05/2012 15:03:56 656471185 80 20 60 Επιλεχθείς 79
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012010901775 608201/01/2012/21683 19/05/2012 09:24:21 656472929 80 20 60 Επιλεχθείς 80
Σύνολο αποτελεσμάτων: 54515
 
ΟΑΕΔΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING