ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΠΕ

Η χορήγηση των επιταγών κατάρτισης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 04/02/2013 και θα λήξει την Τρίτη 05/03/2013.
Δείτε εδώ τα αποτελέσματα online, ή αναζητήστε το αποτέλεσμα με βάση τον ΚΑΥΑΣ ή τον Αριθμό Κάρτας Ανεργίας.
  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Περιφερειακή Ενότητα» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης εντός της Περιφερειακής Ενότητας.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων

 |   | 
Περιφερ. ενότητα Αρ. Δελτίου Ανεργίας ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια ηλικίας Μόρια ανεργίας Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012009907788 608201/01/2012/21692 19/05/2012 15:44:23 656473321 80 20 60 Επιλεχθείς 81
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012010900445 608201/01/2012/21713 20/05/2012 22:22:56 656474271 80 20 60 Επιλεχθείς 82
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012009901530 608201/01/2012/21987 21/05/2012 12:31:49 656611090 80 20 60 Επιλεχθείς 83
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082022009901288 608202/01/2012/7302 22/05/2012 10:59:22 656669574 80 20 60 Επιλεχθείς 84
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012009904315 608201/01/2012/22335 22/05/2012 14:49:21 656712493 80 20 60 Επιλεχθείς 85
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60820120086625 608201/01/2012/22365 22/05/2012 16:13:29 656713436 80 20 60 Επιλεχθείς 86
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012009905733 608201/01/2012/22366 22/05/2012 16:15:28 656713449 80 20 60 Επιλεχθείς 87
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012009901761 608201/01/2012/22390 22/05/2012 18:28:54 656714040 80 20 60 Επιλεχθείς 88
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012009904712 608201/01/2012/22415 22/05/2012 21:30:55 656714724 80 20 60 Επιλεχθείς 89
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012008900782 608201/01/2012/22440 23/05/2012 08:43:32 656722589 80 20 60 Επιλεχθείς 90
Σύνολο αποτελεσμάτων: 54515
 
ΟΑΕΔΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING