ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Αττικής NIY-38117-29634-20140919-134948 19-09-2014 13:49:48 Διαγραφείς 12.00 11.37 15 38.37 -
Αττικής NIY-38117-27502-20140918-133257 18-09-2014 13:32:57 Διαγραφείς 12.50 10.85 15 38.35 -
Αττικής NIY-38117-16495-20140909-132343 09-09-2014 13:23:43 Διαγραφείς 13.00 10.34 15 38.34 -
Αττικής NIY-38117-8846-20140902-170050 02-09-2014 17:00:50 Διαγραφείς 13.50 9.83 15 38.33 -
Βορείου Αιγαίου NIY-38117-11329-20140904-115822 04-09-2014 11:58:22 Διαγραφείς 9.00 14.29 15 38.29 -
Αττικής NIY-38117-23147-20140916-073807 16-09-2014 07:38:07 Διαγραφείς 9.00 14.20 15 38.20 -
Αττικής NIY-38117-13358-20140905-143943 05-09-2014 14:39:43 Διαγραφείς 12.00 11.17 15 38.17 -
Πελοποννήσου NIY-38117-27599-20140918-140235 18-09-2014 14:02:35 Διαγραφείς 9.00 14.14 15 38.14 -
Αττικής NIY-38117-29178-20140919-122244 19-09-2014 12:22:44 Διαγραφείς 9.00 14.12 15 38.12 -
Αττικής NIY-38117-17412-20140910-100739 10-09-2014 10:07:39 Διαγραφείς 9.00 14.07 15 38.07 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11749
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING