ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Αττικής NIY-38117-8111-20140902-130912 02-09-2014 13:09:12 Διαγραφείς 6.00 15.00 15 36.00 -
Αττικής NIY-38117-18105-20140910-151201 10-09-2014 15:12:01 Διαγραφείς 6.00 15.00 15 36.00 -
Αττικής NIY-38117-20277-20140912-121541 12-09-2014 12:15:41 Διαγραφείς 6.00 15.00 15 36.00 -
Αττικής NIY-38117-19915-20140912-031202 12-09-2014 03:12:02 Διαγραφείς 6.00 15.00 15 36.00 -
Αττικής NIY-38117-20669-20140912-152410 12-09-2014 15:24:10 Διαγραφείς 6.00 15.00 15 36.00 -
Αττικής NIY-38117-22245-20140915-131235 15-09-2014 13:12:35 Διαγραφείς 6.00 15.00 15 36.00 -
Αττικής NIY-38117-25423-20140917-123736 17-09-2014 12:37:36 Διαγραφείς 6.00 15.00 15 36.00 -
Αττικής NIY-38117-25490-20140917-130200 17-09-2014 13:02:00 Διαγραφείς 6.00 15.00 15 36.00 -
Αττικής NIY-38117-25984-20140917-151833 17-09-2014 15:18:33 Διαγραφείς 6.00 15.00 15 36.00 -
Αττικής NIY-38117-24683-20140916-191237 16-09-2014 19:12:37 Διαγραφείς 6.00 15.00 15 36.00 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11749
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING