ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Αττικής NIY-38117-29576-20140919-133817 19-09-2014 13:38:17 Διαγραφείς 6.00 15.00 15 36.00 -
Αττικής NIY-38117-32678-20140924-102706 24-09-2014 10:27:06 Διαγραφείς 6.00 15.00 15 36.00 -
Αττικής NIY-38117-32517-20140923-220546 23-09-2014 22:05:46 Διαγραφείς 6.00 15.00 15 36.00 -
Αττικής NIY-38117-31940-20140923-115545 23-09-2014 11:55:45 Διαγραφείς 6.00 15.00 15 36.00 -
Αττικής NIY-38117-28823-20140919-104024 19-09-2014 10:40:24 Διαγραφείς 6.00 15.00 15 36.00 -
Αττικής NIY-38117-29035-20140919-114151 19-09-2014 11:41:51 Διαγραφείς 6.00 15.00 15 36.00 -
Αττικής NIY-38117-27821-20140918-151331 18-09-2014 15:13:31 Διαγραφείς 6.00 15.00 15 36.00 -
Αττικής NIY-38117-26976-20140918-112751 18-09-2014 11:27:51 Διαγραφείς 6.00 15.00 15 36.00 -
Αττικής NIY-38117-12964-20140905-120123 05-09-2014 12:01:23 Διαγραφείς 6.00 15.00 15 36.00 -
Αττικής NIY-38117-10185-20140903-140200 03-09-2014 14:02:00 Διαγραφείς 6.00 14.96 15 35.96 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11749
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING