ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Αττικής NIY-38117-6822-20140901-174616 01-09-2014 17:46:16 Διαγραφείς 6.00 14.20 15 35.20 -
Αττικής NIY-38117-6622-20140901-163457 01-09-2014 16:34:57 Διαγραφείς 15.50 4.68 15 35.18 -
Αττικής NIY-38117-24555-20140916-175511 16-09-2014 17:55:11 Διαγραφείς 6.00 14.17 15 35.17 -
Αττικής NIY-38117-11873-20140904-141817 04-09-2014 14:18:17 Διαγραφείς 6.00 14.12 15 35.12 -
Αττικής NIY-38117-22893-20140915-184709 15-09-2014 18:47:09 Διαγραφείς 20.00 0.00 15 35.00 -
Αττικής NIY-38117-22786-20140915-173243 15-09-2014 17:32:43 Διαγραφείς 20.00 0.00 15 35.00 -
Αττικής NIY-38117-4740-20140831-235538 31-08-2014 23:55:38 Διαγραφείς 20.00 15.00 0 35.00 -
Αττικής NIY-38117-4667-20140831-221431 31-08-2014 22:14:31 Διαγραφείς 20.00 15.00 0 35.00 -
Αττικής NIY-38117-789-20140829-133450 29-08-2014 13:34:50 Διαγραφείς 20.00 15.00 0 35.00 -
Αττικής NIY-38117-13152-20140905-131058 05-09-2014 13:10:58 Διαγραφείς 20.00 0.00 15 35.00 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11749
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING