ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Νοτίου Αιγαίου NIY-38117-19328-20140911-144640 11-09-2014 14:46:40 Διαγραφείς 3.00 13.00 15 31.00 -
Ιονίων Νήσων NIY-38117-3580-20140830-103356 30-08-2014 10:33:56 Διαγραφείς 3.00 13.00 15 31.00 -
Νοτίου Αιγαίου NIY-38117-20158-20140912-113520 12-09-2014 11:35:20 Διαγραφείς 0.00 15.00 15 30.00 -
Νοτίου Αιγαίου NIY-38117-25215-20140917-113221 17-09-2014 11:32:21 Διαγραφείς 0.00 15.00 15 30.00 -
Νοτίου Αιγαίου NIY-38117-32849-20140924-121503 24-09-2014 12:15:03 Διαγραφείς 0.00 15.00 15 30.00 -
Νοτίου Αιγαίου NIY-38117-26057-20140917-154903 17-09-2014 15:49:03 Διαγραφείς 0.00 14.30 15 29.30 -
Νοτίου Αιγαίου NIY-38117-15450-20140908-165842 08-09-2014 16:58:42 Διαγραφείς 17.50 11.27 0 28.77 -
Κρήτης NIY-38117-552-20140829-123315 29-08-2014 12:33:15 Διαγραφείς 13.00 0.00 15 28.00 -
Νοτίου Αιγαίου NIY-38117-7203-20140901-212721 01-09-2014 21:27:21 Διαγραφείς 20.00 5.44 0 25.44 -
Νοτίου Αιγαίου NIY-38117-7172-20140901-211132 01-09-2014 21:11:32 Διαγραφείς 3.00 7.24 15 25.24 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11749
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING