ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Νοτίου Αιγαίου NIY-38117-28473-20140918-220054 18-09-2014 22:00:54 Διαγραφείς 0.00 8.46 15 23.46 -
Νοτίου Αιγαίου NIY-38117-1510-20140829-142356 29-08-2014 14:23:56 Διαγραφείς 3.00 2.49 15 20.49 -
Νοτίου Αιγαίου NIY-38117-9962-20140903-130031 03-09-2014 13:00:31 Διαγραφείς 3.00 0.94 15 18.94 -
Νοτίου Αιγαίου NIY-38117-7205-20140901-213058 01-09-2014 21:30:58 Διαγραφείς 3.00 0.00 15 18.00 -
Νοτίου Αιγαίου NIY-38117-6106-20140901-140458 01-09-2014 14:04:58 Διαγραφείς 3.00 14.93 0 17.93 -
Νοτίου Αιγαίου NIY-38117-31367-20140922-133211 22-09-2014 13:32:11 Διαγραφείς 0.00 0.00 15 15.00 -
Νοτίου Αιγαίου NIY-38117-23739-20140916-125527 16-09-2014 12:55:27 Διαγραφείς 0.00 0.00 15 15.00 -
Νοτίου Αιγαίου NIY-38117-29753-20140919-141950 19-09-2014 14:19:50 Διαγραφείς 0.00 14.74 0 14.74 -
Δυτικής Μακεδονίας NIY-38117-2724-20140829-175248 29-08-2014 17:52:48 Επιλεχθείς μετά από ένσταση 16.50 9.74 15 41.24
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11749
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING