ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Στερεάς Ελλάδας NIY-38117-15916-20140909-001252 09-09-2014 00:12:52 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 1
Νοτίου Αιγαίου NIY-38117-24051-20140916-142525 16-09-2014 14:25:25 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 1
Ιονίων Νήσων NIY-38117-29730-20140919-141038 19-09-2014 14:10:38 Επιλεχθείς 19.00 15.00 15 49.00 1
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-3271-20140829-211812 29-08-2014 21:18:12 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 2
Δυτικής Ελλάδας NIY-38117-10539-20140903-164621 03-09-2014 16:46:21 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 2
Πελοποννήσου NIY-38117-2481-20140829-170158 29-08-2014 17:01:58 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 2
Δυτικής Μακεδονίας NIY-38117-5215-20140901-110353 01-09-2014 11:03:53 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 2
Αττικής NIY-38117-20637-20140912-151417 12-09-2014 15:14:17 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 2
Βορείου Αιγαίου NIY-38117-25197-20140917-112429 17-09-2014 11:24:29 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 2
Θεσσαλίας NIY-38117-10062-20140903-131827 03-09-2014 13:18:27 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 2
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11749
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING