ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Στερεάς Ελλάδας NIY-38117-25347-20140917-121018 17-09-2014 12:10:18 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 2
Κρήτης NIY-38117-6335-20140901-151238 01-09-2014 15:12:38 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 2
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης NIY-38117-13533-20140905-161625 05-09-2014 16:16:25 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 2
Ηπείρου NIY-38117-22566-20140915-152834 15-09-2014 15:28:34 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 2
Ιονίων Νήσων NIY-38117-15444-20140908-163205 08-09-2014 16:32:05 Επιλεχθείς 19.00 15.00 15 49.00 2
Νοτίου Αιγαίου NIY-38117-28968-20140919-121648 19-09-2014 12:16:48 Επιλεχθείς 15.50 15.00 15 45.50 2
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-6787-20140901-173631 01-09-2014 17:36:31 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 3
Δυτικής Ελλάδας NIY-38117-14595-20140908-103628 08-09-2014 10:36:28 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 3
Πελοποννήσου NIY-38117-723-20140829-125056 29-08-2014 12:50:56 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 3
Δυτικής Μακεδονίας NIY-38117-6492-20140901-155609 01-09-2014 15:56:09 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 3
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11749
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING