ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Ιονίων Νήσων NIY-38117-24538-20140916-174707 16-09-2014 17:47:07 Επιλεχθείς 17.50 15.00 15 47.50 4
Νοτίου Αιγαίου NIY-38117-22878-20140915-183948 15-09-2014 18:39:48 Επιλεχθείς 15.00 14.24 15 44.24 4
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-11788-20140904-135403 04-09-2014 13:54:03 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 5
Δυτικής Ελλάδας NIY-38117-25769-20140917-140543 17-09-2014 14:05:43 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 5
Αττικής NIY-38117-1732-20140829-144223 29-08-2014 14:42:23 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 5
Θεσσαλίας NIY-38117-7112-20140901-201131 01-09-2014 20:11:31 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 5
Δυτικής Μακεδονίας NIY-38117-3867-20140830-132533 30-08-2014 13:25:33 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 5
Ηπείρου NIY-38117-12877-20140905-112411 05-09-2014 11:24:11 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 5
Πελοποννήσου NIY-38117-8671-20140902-153719 02-09-2014 15:37:19 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 5
Κρήτης NIY-38117-18656-20140911-085037 11-09-2014 08:50:37 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 5
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11749
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING