ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Αττικής NIY-38117-17070-20140909-183500 09-09-2014 18:35:00 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 7
Θεσσαλίας NIY-38117-23172-20140916-092150 16-09-2014 09:21:50 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 7
Δυτικής Μακεδονίας NIY-38117-5650-20140901-123844 01-09-2014 12:38:44 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 7
Ηπείρου NIY-38117-8884-20140902-172834 02-09-2014 17:28:34 Επιλεχθείς 20.00 14.90 15 49.90 7
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης NIY-38117-10765-20140903-195127 03-09-2014 19:51:27 Επιλεχθείς 19.50 15.00 15 49.50 7
Κρήτης NIY-38117-13030-20140905-122120 05-09-2014 12:21:20 Επιλεχθείς 20.00 14.46 15 49.46 7
Στερεάς Ελλάδας NIY-38117-4007-20140830-154136 30-08-2014 15:41:36 Επιλεχθείς 19.00 15.00 15 49.00 7
Πελοποννήσου NIY-38117-6018-20140901-134907 01-09-2014 13:49:07 Επιλεχθείς 20.00 13.76 15 48.76 7
Βορείου Αιγαίου NIY-38117-5407-20140901-114641 01-09-2014 11:46:41 Επιλεχθείς 17.00 14.99 15 46.99 7
Ιονίων Νήσων NIY-38117-19686-20140911-184145 11-09-2014 18:41:45 Επιλεχθείς 16.00 15.00 15 46.00 7
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11749
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING