ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Δυτικής Μακεδονίας TWS-42619-7414-20140807-153253 07-08-2014 15:32:53 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 1
Ηπείρου TWS-42619-4021-20140807-125053 07-08-2014 12:50:53 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 1
Αττικής TWS-42619-53926-20140910-122117 10-09-2014 12:21:17 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 1
Κεντρικής Μακεδονίας TWS-42619-11041-20140807-202844 07-08-2014 20:28:44 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 1
Κρήτης TWS-42619-4394-20140807-130608 07-08-2014 13:06:08 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 1
Δυτικής Ελλάδας TWS-42619-2341-20140807-114438 07-08-2014 11:44:38 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 1
Θεσσαλίας TWS-42619-63198-20140915-122514 15-09-2014 12:25:14 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 1
Στερεάς Ελλάδας TWS-42619-1690-20140807-111424 07-08-2014 11:14:24 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 1
Πελοποννήσου TWS-42619-48236-20140904-212259 04-09-2014 21:22:59 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 1
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης TWS-42619-11226-20140807-210431 07-08-2014 21:04:31 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 1
Σύνολο αποτελεσμάτων: 31253
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING