ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Νοτίου Αιγαίου TWS-42619-25009-20140813-142907 13-08-2014 14:29:07 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 1
Ιονίων Νήσων TWS-42619-16660-20140808-175234 08-08-2014 17:52:34 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 1
Βορείου Αιγαίου TWS-42619-18465-20140810-115310 10-08-2014 11:53:10 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 1
Δυτικής Μακεδονίας TWS-42619-4020-20140807-125247 07-08-2014 12:52:47 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 2
Ηπείρου TWS-42619-42872-20140901-105117 01-09-2014 10:51:17 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 2
Αττικής TWS-42619-38027-20140826-161146 26-08-2014 16:11:46 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 2
Κεντρικής Μακεδονίας TWS-42619-63386-20140915-124514 15-09-2014 12:45:14 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 2
Δυτικής Ελλάδας TWS-42619-36281-20140825-145737 25-08-2014 14:57:37 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 2
Θεσσαλίας TWS-42619-29974-20140819-192452 19-08-2014 19:24:52 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 2
Κρήτης TWS-42619-51624-20140908-212041 08-09-2014 21:20:41 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 2
Σύνολο αποτελεσμάτων: 31253
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING