ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Δυτικής Μακεδονίας TWS-42619-5670-20140807-140803 07-08-2014 14:08:03 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 4
Κεντρικής Μακεδονίας TWS-42619-17729-20140809-115913 09-08-2014 11:59:13 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 4
Δυτικής Ελλάδας TWS-42619-65428-20140915-154216 15-09-2014 15:42:16 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 4
Θεσσαλίας TWS-42619-562-20140807-102310 07-08-2014 10:23:10 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 4
Στερεάς Ελλάδας TWS-42619-9240-20140807-172652 07-08-2014 17:26:52 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 4
Ηπείρου TWS-42619-10170-20140807-184646 07-08-2014 18:46:46 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 4
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης TWS-42619-16012-20140808-160405 08-08-2014 16:04:05 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 4
Κρήτης TWS-42619-10902-20140807-200627 07-08-2014 20:06:27 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 4
Πελοποννήσου TWS-42619-6934-20140807-150816 07-08-2014 15:08:16 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 4
Βορείου Αιγαίου TWS-42619-55470-20140911-105657 11-09-2014 10:56:57 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 4
Σύνολο αποτελεσμάτων: 31253
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING