ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Νοτίου Αιγαίου TWS-42619-3756-20140807-124016 07-08-2014 12:40:16 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 4
Ιονίων Νήσων TWS-42619-16318-20140808-165116 08-08-2014 16:51:16 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 4
Δυτικής Μακεδονίας TWS-42619-17753-20140809-121103 09-08-2014 12:11:03 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 5
Αττικής TWS-42619-48149-20140904-202925 04-09-2014 20:29:25 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 5
Κεντρικής Μακεδονίας TWS-42619-47432-20140904-125736 04-09-2014 12:57:36 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 5
Δυτικής Ελλάδας TWS-42619-69950-20140918-111827 18-09-2014 11:18:27 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 5
Θεσσαλίας TWS-42619-22152-20140812-110757 12-08-2014 11:07:57 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 5
Στερεάς Ελλάδας TWS-42619-4437-20140807-130626 07-08-2014 13:06:26 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 5
Ηπείρου TWS-42619-14484-20140808-133145 08-08-2014 13:31:45 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 5
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης TWS-42619-24768-20140813-131658 13-08-2014 13:16:58 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 5
Σύνολο αποτελεσμάτων: 31253
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING