ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Πελοποννήσου TWS-42619-46595-20140903-165301 03-09-2014 16:53:01 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 5
Κρήτης TWS-42619-8312-20140807-162846 07-08-2014 16:28:46 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 5
Βορείου Αιγαίου TWS-42619-34035-20140822-124100 22-08-2014 12:41:00 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 5
Νοτίου Αιγαίου TWS-42619-51506-20140908-192919 08-09-2014 19:29:19 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 5
Ιονίων Νήσων TWS-42619-22486-20140812-121228 12-08-2014 12:12:28 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 5
Δυτικής Μακεδονίας TWS-42619-10533-20140807-192537 07-08-2014 19:25:37 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 6
Αττικής TWS-42619-6856-20140807-150327 07-08-2014 15:03:27 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 6
Κεντρικής Μακεδονίας TWS-42619-36642-20140825-173604 25-08-2014 17:36:04 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 6
Δυτικής Ελλάδας TWS-42619-31552-20140820-164200 20-08-2014 16:42:00 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 6
Θεσσαλίας TWS-42619-34114-20140822-130010 22-08-2014 13:00:10 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 6
Σύνολο αποτελεσμάτων: 31253
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING