ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας TWS-42619-21199-20140811-173131 11-08-2014 17:31:31 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 7
Δυτικής Ελλάδας TWS-42619-25124-20140813-152752 13-08-2014 15:27:52 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 7
Θεσσαλίας TWS-42619-71946-20140918-225251 18-09-2014 22:52:51 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 7
Στερεάς Ελλάδας TWS-42619-33988-20140822-122223 22-08-2014 12:22:23 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 7
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης TWS-42619-4517-20140807-131354 07-08-2014 13:13:54 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 7
Ηπείρου TWS-42619-7528-20140807-154127 07-08-2014 15:41:27 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 7
Πελοποννήσου TWS-42619-28487-20140819-110126 19-08-2014 11:01:26 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 7
Κρήτης TWS-42619-15521-20140808-150610 08-08-2014 15:06:10 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 7
Βορείου Αιγαίου TWS-42619-12582-20140808-104319 08-08-2014 10:43:19 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 7
Νοτίου Αιγαίου TWS-42619-2084-20140807-113719 07-08-2014 11:37:19 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 7
Σύνολο αποτελεσμάτων: 31253
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING