Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για λόγους ασφάλειας των δεδομένων και του συστήματος, καλείστε να προβείτε σε αλλαγή του κωδικού πρόσβασης κατά την πρώτη νέα προσπάθεια προσπέλασης του διαχειριστικού σας.
Σημειώνεται ότι το e-mail για την εισαγωγή του νέου κωδικού πρόσβασης θα σας αποσταλεί στο επίσημο e-mail της δομής Παρόχου Κατάρτισης στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος λογαριασμός χρήστη.
Παρακαλούμε ο νέος κωδικός πρόσβασης να μην είναι ίδιος με το όνομα χρήστη ή με προηγούμενο κωδικό, καθώς επίσης και να είναι όσο το δυνατόν πιο σύνθετος.

Για να ανακτήσετε τον κωδικό σας, παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα χρήστη στην ακόλουθη φόρμα και πατήστε το κουμπί "Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης". Θα σας αποσταλεί μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την δομής στην οποία ανήκει ο λογαριασμός, στο οποίο δίνονται σχετικές οδηγίες για την ανάκτηση του κωδικού πρόσβασής σας.

 
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

Webmaster: Τηλ. 2610 960 326, email: CLOAKING