ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-3003-20140829-190938 29-08-2014 19:09:38 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 1
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-3271-20140829-211812 29-08-2014 21:18:12 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 2
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-6787-20140901-173631 01-09-2014 17:36:31 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 3
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-5916-20140901-132626 01-09-2014 13:26:26 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 4
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-11788-20140904-135403 04-09-2014 13:54:03 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 5
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-7361-20140902-090007 02-09-2014 09:00:07 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 6
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-413-20140829-124505 29-08-2014 12:45:05 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 7
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-6497-20140901-155621 01-09-2014 15:56:21 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 8
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-17599-20140910-114730 10-09-2014 11:47:30 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 9
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-13874-20140905-230348 05-09-2014 23:03:48 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 50.00 10
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3120
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING