ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-12221-20140904-165934 04-09-2014 16:59:34 Επιλεχθείς 17.00 14.86 15 46.86 121
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-10999-20140904-100644 04-09-2014 10:06:44 Επιλεχθείς 18.00 13.61 15 46.61 122
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-13296-20140905-140529 05-09-2014 14:05:29 Επιλεχθείς 17.50 14.10 15 46.60 123
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-27659-20140918-143135 18-09-2014 14:31:35 Επιλεχθείς 16.50 15.00 15 46.50 124
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-5533-20140901-121051 01-09-2014 12:10:51 Επιλεχθείς 16.50 15.00 15 46.50 125
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-14917-20140908-123959 08-09-2014 12:39:59 Επιλεχθείς 16.50 15.00 15 46.50 126
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-6516-20140901-160506 01-09-2014 16:05:06 Επιλεχθείς 16.50 15.00 15 46.50 127
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-5893-20140901-132406 01-09-2014 13:24:06 Επιλεχθείς 16.50 15.00 15 46.50 128
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-29071-20140919-115256 19-09-2014 11:52:56 Επιλεχθείς 16.50 15.00 15 46.50 129
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-1244-20140829-134521 29-08-2014 13:45:21 Επιλεχθείς 16.50 15.00 15 46.50 130
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3120
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING