ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-19827-20140911-211102 11-09-2014 21:11:02 Επιλεχθείς 16.50 15.00 15 46.50 131
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-6717-20140901-174706 01-09-2014 17:47:06 Επιλεχθείς 16.50 15.00 15 46.50 132
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-8832-20140902-165715 02-09-2014 16:57:15 Επιλεχθείς 16.50 15.00 15 46.50 133
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-16327-20140909-122240 09-09-2014 12:22:40 Επιλεχθείς 16.50 15.00 15 46.50 134
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-14520-20140908-095140 08-09-2014 09:51:40 Επιλεχθείς 16.50 15.00 15 46.50 135
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-5596-20140901-122717 01-09-2014 12:27:17 Επιλεχθείς 16.50 15.00 15 46.50 136
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-6603-20140901-163156 01-09-2014 16:31:56 Επιλεχθείς 16.50 15.00 15 46.50 137
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-27783-20140918-145856 18-09-2014 14:58:56 Επιλεχθείς 16.50 15.00 15 46.50 138
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-16926-20140909-165700 09-09-2014 16:57:00 Επιλεχθείς 16.50 15.00 15 46.50 139
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-16955-20140909-171511 09-09-2014 17:15:11 Επιλεχθείς 16.50 15.00 15 46.50 140
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3120
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING