ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-27759-20140918-145222 18-09-2014 14:52:22 Επιλεχθείς 16.50 15.00 15 46.50 141
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-9110-20140902-194634 02-09-2014 19:46:34 Επιλεχθείς 16.50 15.00 15 46.50 142
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-10586-20140903-171809 03-09-2014 17:18:09 Επιλεχθείς 16.50 15.00 15 46.50 143
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-5202-20140901-110307 01-09-2014 11:03:07 Επιλεχθείς 16.50 14.99 15 46.49 144
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-28097-20140918-174009 18-09-2014 17:40:09 Επιλεχθείς 18.50 12.94 15 46.44 145
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-1828-20140829-145547 29-08-2014 14:55:47 Επιλεχθείς 17.00 14.43 15 46.43 146
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-3717-20140830-113946 30-08-2014 11:39:46 Επιλεχθείς 16.50 14.89 15 46.39 147
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-15671-20140908-184519 08-09-2014 18:45:19 Επιλεχθείς 17.00 14.39 15 46.39 148
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-10220-20140903-142110 03-09-2014 14:21:10 Επιλεχθείς 16.50 14.87 15 46.37 149
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-32119-20140923-135238 23-09-2014 13:52:38 Επιλεχθείς 16.50 14.87 15 46.37 150
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3120
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING