ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-24119-20140916-144737 16-09-2014 14:47:37 Διαγραφείς 17.00 13.49 15 45.49 -
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-28184-20140918-183507 18-09-2014 18:35:07 Διαγραφείς 17.50 12.59 15 45.09 -
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-30935-20140920-200453 20-09-2014 20:04:53 Διαγραφείς 15.00 15.00 15 45.00 -
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-4810-20140901-085840 01-09-2014 08:58:40 Διαγραφείς 15.00 15.00 15 45.00 -
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-16931-20140909-170635 09-09-2014 17:06:35 Διαγραφείς 15.00 15.00 15 45.00 -
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-28438-20140918-205814 18-09-2014 20:58:14 Διαγραφείς 17.00 12.97 15 44.97 -
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-32424-20140923-195536 23-09-2014 19:55:36 Διαγραφείς 15.00 14.76 15 44.76 -
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-31160-20140922-103727 22-09-2014 10:37:27 Διαγραφείς 15.00 14.69 15 44.69 -
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-1824-20140829-145815 29-08-2014 14:58:15 Διαγραφείς 17.00 12.61 15 44.61 -
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-2678-20140829-174225 29-08-2014 17:42:25 Διαγραφείς 14.50 15.00 15 44.50 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3120
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING