ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-29121-20140919-120558 19-09-2014 12:05:58 Διαγραφείς 13.50 15.00 15 43.50 -
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-28287-20140918-192008 18-09-2014 19:20:08 Διαγραφείς 13.50 15.00 15 43.50 -
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-3771-20140830-122005 30-08-2014 12:20:05 Διαγραφείς 13.50 15.00 15 43.50 -
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-7466-20140902-101642 02-09-2014 10:16:42 Διαγραφείς 13.50 15.00 15 43.50 -
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-25259-20140917-114500 17-09-2014 11:45:00 Διαγραφείς 13.50 14.99 15 43.49 -
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-13985-20140906-120215 06-09-2014 12:02:15 Διαγραφείς 15.00 13.38 15 43.38 -
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-16151-20140909-111820 09-09-2014 11:18:20 Διαγραφείς 14.50 13.87 15 43.37 -
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-5521-20140901-121456 01-09-2014 12:14:56 Διαγραφείς 14.50 13.81 15 43.31 -
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-11346-20140904-120447 04-09-2014 12:04:47 Διαγραφείς 14.50 13.76 15 43.26 -
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-33572-20140924-234844 24-09-2014 23:48:44 Διαγραφείς 14.00 14.15 15 43.15 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3120
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING