ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-20181-20140912-114511 12-09-2014 11:45:11 Επιλεχθείς 19.50 15.00 15 49.50 41
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-8372-20140902-140722 02-09-2014 14:07:22 Επιλεχθείς 19.50 15.00 15 49.50 42
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-3127-20140829-202522 29-08-2014 20:25:22 Επιλεχθείς 19.50 15.00 15 49.50 43
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-25163-20140917-111443 17-09-2014 11:14:43 Επιλεχθείς 19.50 15.00 15 49.50 44
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-14018-20140906-124504 06-09-2014 12:45:04 Επιλεχθείς 19.50 15.00 15 49.50 45
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-17797-20140910-130410 10-09-2014 13:04:10 Επιλεχθείς 19.50 15.00 15 49.50 46
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-20035-20140912-104615 12-09-2014 10:46:15 Επιλεχθείς 20.00 14.40 15 49.40 47
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-7595-20140902-105558 02-09-2014 10:55:58 Επιλεχθείς 20.00 14.31 15 49.31 48
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-15510-20140908-170722 08-09-2014 17:07:22 Επιλεχθείς 20.00 14.30 15 49.30 49
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-13165-20140905-132248 05-09-2014 13:22:48 Επιλεχθείς 19.00 15.00 15 49.00 50
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3120
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING