ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Μόρια Κριτηρίου: Εκπαιδευτικό επίπεδο Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας NIS-88254-9038-20140901-143914 01/09/2014 14:39:14 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 10 60.00 1
Κεντρικής Μακεδονίας NIS-88254-73864-20140924-111035 24/09/2014 11:10:35 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 10 60.00 2
Κεντρικής Μακεδονίας NIS-88254-69707-20140922-130207 22/09/2014 13:02:07 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 10 60.00 3
Κεντρικής Μακεδονίας NIS-88254-31261-20140909-132804 09/09/2014 13:28:04 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 10 60.00 4
Κεντρικής Μακεδονίας NIS-88254-16418-20140903-130355 03/09/2014 13:03:55 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 10 60.00 5
Κεντρικής Μακεδονίας NIS-88254-45722-20140916-091914 16/09/2014 09:19:14 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 10 60.00 6
Κεντρικής Μακεδονίας NIS-88254-56942-20140918-123807 18/09/2014 12:38:07 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 10 60.00 7
Κεντρικής Μακεδονίας NIS-88254-23290-20140905-134649 05/09/2014 13:46:49 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 10 60.00 8
Κεντρικής Μακεδονίας NIS-88254-75611-20140924-145556 24/09/2014 14:55:56 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 10 60.00 9
Κεντρικής Μακεδονίας NIS-88254-2430-20140829-150706 29/08/2014 15:07:06 Επιλεχθείς 20.00 15.00 15 10 60.00 10
Σύνολο αποτελεσμάτων: 7130
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING