ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-42411-20140822-103427 22-08-2014 10:34:27 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 1
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-41493-20140821-143256 21-08-2014 14:32:56 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 2
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-16202-20140807-202936 07-08-2014 20:29:36 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 3
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-32764-20140813-151628 13-08-2014 15:16:28 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 4
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-62969-20140908-150241 08-09-2014 15:02:41 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 5
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-21779-20140808-160035 08-08-2014 16:00:35 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 6
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-38121-20140819-160858 19-08-2014 16:08:58 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 7
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-4547-20140807-123949 07-08-2014 12:39:49 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 8
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-57690-20140903-192255 03-09-2014 19:22:55 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 9
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-41511-20140821-144347 21-08-2014 14:43:47 Επιλεχθείς 40.00 30.00 20 90.00 10
Σύνολο αποτελεσμάτων: 7523
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING