Αίτηση κουπονιού ωφελούμενου για την πρόσκληση
ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Επιλέξτε την ομάδα ωφελούμενων για την οποία θέλετε να υποβάλλετε την αίτησή σας.

Κλάδος Επαγγέλματος ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ Κλάδος Επαγγέλματος ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ

Κλάδος Επαγγέλματος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Κλάδος Επαγγέλματος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Κλάδος Επαγγέλματος ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Κλάδος Επαγγέλματος ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

 
ΟΑΕΔ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING