Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την ομάδα ωφελούμενων "Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ" για την πρόσκληση
ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΜΙΓΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ.

Αγροτικός τομέας - Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Αγροτικός τομέας - Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 15/12/2014 4:00 μ.μ.

Μεταποίηση, εμπόριο - Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Μεταποίηση, εμπόριο - Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 15/12/2014 4:00 μ.μ.

Παροχή υπηρεσιών (εστίαση, εκπαίδευση, οικονομικές και λογιστικές υπηρεσίες κλπ) - Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Παροχή υπηρεσιών (εστίαση, εκπαίδευση, οικονομικές και λογιστικές υπηρεσίες κλπ) - Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 15/12/2014 4:00 μ.μ.

Τεχνολογία και τεχνολογικά επαγγέλματα (ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών κλπ) - Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Τεχνολογία και τεχνολογικά επαγγέλματα (ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών κλπ) - Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 15/12/2014 4:00 μ.μ.
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING