Αποτελέσματα για την πρόσκληση
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)

Επιλέξτε την ομάδα ωφελούμενων για την οποία θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα.

Ιατροί Ιατροί

Νοσηλευτές/τριες Νοσηλευτές/τριες

ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας

ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων

ΤΕ Ραδιολόγων - Ακτινολόγων ΤΕ Ραδιολόγων - Ακτινολόγων

Διοικητικού Οικονομικού Διοικητικού Οικονομικού

Πληροφορικής Πληροφορικής

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING